Informacje organizacyjne:

  1. Certyfikat ukończenia w/w kursokonferencji będzie podstawą do przedłużenia licencji trenerskiej kategorii A i B na sezon 2018/19, zgodnie z Regulaminem wydawania licencji trenerskich w ZPRP.

W przypadku wolnych miejsc na Kursokonferencję mogą zostać przyjęci trenerzy ubiegający
się o przedłużenie licencji C.

  1. Miejsce zakwaterowania,wyżywienie,zajęcia programowe: Centralny Ośrodek Sportu  - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich , 43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8.

3.     Koszty udziału w kursokonferencji:

                Zryczałtowany koszt udziału wynosi – 500,00 zł (pięćset zł). Opłata ta obejmuje: materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, wyżywienie (od obiadu w dniu 15.06.2018 r. do obiadu w dniu 17.06.2018 r.) oraz koszty związane z prowadzeniem wykładów i zajęć praktycznych. Przyjazd uczestników na koszt własny lub jednostek delegujących.

                Zgłoszenia na kursokonferencję i opłaty nie dotyczą uczestników kursu trenerskiego (poziom 3 RC), dla których będzie ona częścią kolejnego, IV zjazdu szkoleniowego. Opłata za kursokonferencję została uwzględniona w kosztach kursu.

  1. Osoby zainteresowane konferencją winny wypełnić załączony druk zgłoszeniowy oraz przesłać go do ZPRP pod adres e-mailowy: lewandowski@zprp.org.pl do dnia 21.05.2018 r. Do zgłoszenia winna być dołączona kopia dowodu wpłaty po 500,00 zł za każdego uczestnika. Wpłaty należy dokonać na konto ZPRP:

PKO BP 11 1020 1026 0000 1902 0244 9833

Osobą odpowiedzialną z ramienia ZPRP za organizację kursokonferencji jest p. Daniel Lewandowski (tel.: 662 242 711).

  1. Ramowy program kursokonferencji:

15.06.2018 (piątek)

do godz. 13.00  - przyjazd i zakwaterowanie uczestników

13.30-14.30        - obiad

14.30-15.00        - otwarcie kursokonferencji

15.00-17.30        - zajęcia programowe

18.00-19.00        - kolacja

19.30-21.00        - zajęcia programowe

                16.06.2018 r. (sobota)

08.00-08.30        - śniadanie

09.00-13.00        - zajęcia programowe

13.15-14.30        - obiad

15.00-18.30        - zajęcia programowe

18.30-19.00        - kolacja

20.00-21.00        - zajęcia programowe

17.06. 2018 r. (niedziela)

  1. - śniadanie

              09.00-12.45          - zajęcia programowe 

12.45-13.30        - zakończenie kursokonferencji, wręczenie certyfikatów

13.30-14.30        - obiad i wyjazd uczestników

6. Planowaną tematykę kursokonferencji podamy w późniejszym terminie.

Wykładowcami podczas kursokonferencji będą  wybitni trenerzy krajowi oraz  lektorzy EHF i IHF.