Termin  i miejsce zajazdów 23.04.2016r. – do 26.06.2016 r. Zielona Góra / Nowa Sól

Zjazdy I   23.04.2016 r.-24.04.2016r. Zielona Góra

Zjazdy II 07.05.2016 r.-8.05.2016r. Zielona Góra

Zjazdy III 14-05.2016 r -15.05.2016r.Zielona Góra/Nowa Sól

Zjazdy IV 04.06.2016 r. – 05.06.2016 r. Zielona Góra Nowa Sól

Zjazd V 18.-06.2016 r -19.06.2016r Zielona Góra

Zjazdy  VI 25.06.2016 r. – 26.06.2016 r Zielona Góra /Nowa Sól

Program  175-180 godzin

Część ogólna 44 godz.(teoria treningu ,anatomia funkcjonalna i biochemia, fizjologia, psychologia )

Cześć specjalistyczna 30 godzin wykłady.52 godz. Zajęcia praktyczne/warsztaty

Część samokształcenia  14 godzin: np. opracowanie konspektów treningowych (przykłady)

Część seminaryjna  10 godzin

Część praktyczna :30 godzin praktyka w wybranym przez siebie klubie lub szkole

Zgłoszenia i szczegóły:

Lubuski Związek Piłki Ręcznej ul. Wrocławska 23 m 3 67-100 Nowa Sól

prezes.lzpr@onet.pl  tel.608 720 905