Od Do Liczba osób Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miasto/kraj)
    zaw. os. tow.
2015-10-28 2016-10-31 27 7 Myślenice
2016-09-29 2016-10-02 27 7 Łuków
2016-10-09 2016-10-12 27 7 Nowa Karczma/Grabówko 
2016-10-13 2016-10-16 27 7 Żagań 
2016-10-13 2016-10-16 27 7 Zabrze/Ruda Śląska
2016-10-14 2016-10-17 27 7 Bochnia
2016-10-20 2016-10-23 28 7 Rudka
2016-10-20 2016-10-23 27 7 Zawadzkie 
2016-10-20 2016-10-23 27 7 Cmolas
2016-10-23 2016-10-26 27 6 Karpacz 
2016-10-26 2016-10-29 27 7 Karpacz 
2016-10-27 2016-10-30 28 7 Rudka
2016-10-27 2016-10-30 27 7 Zaździerz 
2016-10-27 2016-10-30 27 7 Zawadzkie 
2016-10-27 2016-10-29 27 6 Morąg
2016-10-27 2016-10-29 15 5 Morąg
2016-10-28 2016-10-28 27 7 Żagań 
2016-11-03 2016-11-06 27 7 Kleszczów
2016-11-03 2016-11-06 27 7 Zaździerz 
2016-11-03 2016-11-06 27 7 Siemiatycze 
2016-11-03 2016-11-06 27 7 Siemiatycze 
2016-11-03 2016-11-06 27 7 Kielce 
2016-11-06 2016-11-09 27 7 Kielce 
2016-11-07 2016-11-10 27 3 Wągrowiec 
2016-12-08 2016-12-11 28 7 Cmolas
2016-11-10 2016-11-13 27 7 Giżycko
2016-11-10 2016-11-13 27 7 Giżycko
2016-11-10 2016-11-13 27 7 Zamość
2016-11-10 2015-11-13 27 7 Cmolas
2016-11-13 2016-11-15 28 7 Dzierżoniów
2016-11-13 2016-11-15 28 7 Dzierżoniów
2016-11-13 2016-11-16 27 7 Trzęsacz 
2016-11-14 2016-11-17 27 3 Wągrowiec 
2016-11-16 2016-11-19 27 7 Trzęsacz 
2016-11-17 2016-11-20 27 7 Kroczyce 
2016-11-20 2016-11-22 28 5 Cetniewo
2016-12-01 2016-12-04 27 7 Kleszczów
2016-12-01 2016-12-04 27 7 Nowa Karczma/Grabówko 
2016-12-15 2016-12-18 28 7 Biecz

Wytyczne organizacyjno-szkoleniowe

 • Cele konsultacji:
 • Wspomaganie efektywności pracy trenerów Ośrodków Szkolenia w Piłce Ręcznej poprzez wymianę doświadczeń, współpracę i dzielenie się wiedzą oraz integrację młodzieży.
 • Przeprowadzenie obowiązujących testów sprawności fizycznej.
 • Ocena poziomu sprawności ogólnej i umiejętności techniczno-taktycznych najlepszych zawodniczek/zawodników objętych szkoleniem w OSPR pod kątem przydatności do kadr narodowych.
 • Rozpoznanie aktualnego zasobu i tempa rozwoju sportowego młodzieży   z poszczególnych Ośrodków i regionów.
 • Założenia organizacyjne

Uczestnicy konsultacji obowiązkowo muszą mieć:

 • aktualne badania lekarskie,
 • zgodę rodzica,
 • sprzęt sportowy do treningu w hali.

Liczba uczestników z jednego ośrodka szkoleniowego:

 • 7 zawodniczek (-ków) w konsultacjach makroregionalnych i 1-2 opiekunów,
 • 9 zawodniczek (-ków) w konsultacjach wojewódzkich i 1-2 opiekunów.

Przypomina się, że konsultacje organizowane są dla najlepszych zawodniczek (-ków) z danego rocznika w Ośrodku. Prosimy o dokonywanie przemyślanych wyborów.

Ze wszystkich uczestników konsultacji zostaną utworzone dwie grupy ćwiczebne. Każde zajęcia treningowe prowadzi dwóch trenerów - trener prowadzący (główny)                   i trener asystujący.

Trenerzy mają do zrealizowania 6 jednostek treningowych w tym:

podczas konsultacji makroregionalnych:

 • wykonanie Testu sprawności ukierunkowanej (5 prób wg załącznika) w dniu przyjazdu,
 • wykonanie sprawdzianu wydolności tlenowej Beep Test - w dowolny dzień /10 pomiarów z użyciem pulsometru- wybieramy najlepszych/.

podczas konsultacji wojewódzkich:

 • wykonanie Testu sprawności ukierunkowanej (5 prób wg załącznika) w dniu przyjazdu,
 • wykonanie sprawdzianu wydolności tlenowej Beep Test (w dowolny dzień),

Czas trwania jednostki treningowej od 90 do 120 mim.

Zajęcia bramkarskie odbywają się w hali w tym samym czasie co zajęcia dla zawodniczek (-ków) pola. Trener szkolenia bramkarskiego poza prowadzeniem specjalistycznej jednostki treningowej dla bramkarek (-rzy) uczestniczy aktywnie  w pozostałych zajęciach.

Przed rozpoczęciem każdego treningu należy zaplanować ok. 15 min na omówienie z grupą bieżących zadań treningowych.

Każdego dnia konsultacji odbędą się odprawy szkoleniowo-organizacyjne trenera koordynatora z kadrą trenerską.

Podczas konsultacji nie przewiduje się rozgrywania meczy.

 • Uwagi szkoleniowe

Szkolenie winno być realizowane zgodnie z wytycznymi i przyjętym harmonogramem konsultacji. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane po uzgodnieniu z trenerem koordynatorem.

Trenerzy zobowiązani są do przygotowania na piśmie konspektu dla każdej jednostki treningowej, zgodnie zplanem przedstawionym w Materiałach metodyczno-szkoleniowych (Gimnazjum  i Liceum), w Tab. 5 – Mikrocykl treningowy dla OSPR, str. 58

Konspekty oraz zasady prowadzenia zajęć będą omawiane z trenerem koordynatorem i powinny być realizowane zgodnie z tymi ustaleniami.

Ćwiczenia muszą być zaplanowane w takiej formie aby charakteryzowały się celowością, odpowiednią intensywnościąi dynamiką.

Każdą jednostkę treningową należy kończyć zestawem ćwiczeń rozciągających bez obuwia, w luźnej i spokojnej formie, (np. streching relaksacyjny, mobilizacja powięzi, ćwiczenia rozciągające z wykorzystaniem technik relaksacji poizometrycznej) ok. 10 - 15 min.

 

Zaleca się nagrywanie treningów (fragmentów treningów), co pozwala przeanalizować szczegółowo pracę zawodniczek (-ków) i skorygować ewentualne błędy.

Dokumentacja konsultacji

 1. Plan - listy zawodników – arkusz oceny predyspozycji
 2. Rozliczenie - Listy zawodników z podpisami uczestników (druk zawierający imię i nazwisko, podpis)
 3. Zdjęcia, filmy, sprawozdanie koordynatora,
 4. Zgoda rodzica wg wzoru,
 5. Regulamin udziału w konsultacji
 6. Faktury – opisane na odwrocie: data, miejsce, nazwa zdarzenia