SZKOŁY OSPR W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Szkoleniem jest objęta młodzież od 4 klasy szkoły podstawowej do klasy 4 szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie, którzy stają się uczestnikami Projektu nie zmieniają barw klubowych. W jednym OSPR może ćwiczyć młodzież z kilku klubów lub nawet bez przynależności klubowej. Zmiana barw klubowych może nastąpić zgodnie z "Regulaminem zmiany barw klubowych ZPRP" /obowiązującym na zasadach ogólnych/. Podstawowymi formami szkolenia są treningi stacjonarne (w miejscu zamieszkania) oraz konsultacje szkoleniowe zamiejscowe. Jedną z form wyłaniania talentów w ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży są m.in. konsultacje startowe, które nie mają charakteru rozgrywek. Jest to zadanie mające na celu ocenę indywidualną zawodników, a nie zespołów, w celu wskazania dalszej drogi rozwoju sportowego.

Województwo

Dziewczęta

Chłopcy

Dolnośląskie

SP 3 w Dzierżoniowie

SP 3 w Dzierżoniowie

SP Nr 9 Legnica

SP Nr 9 w Legnicy

Zespół Szkolno-przedszkolny Nr 3 w Wrocławiu

Sportowa SP Nr 46 w Wrocławiu

Kujawsko-pomorskie

Zespół Szkół Nr 7 w Brodnicy

ZS Nr 7 w Brodnicy

SP w Kowalewie Pomorskim

SP Nr 18 w Grudziądzu

SP Nr 3 w Wąbrzeźnie

SP nr 66 w Bydgoszczy

Lubuskie

SP w Kowalowie

SP Nr 2 w Gorzowie Wlkp.

SP Nr 1 w Słubicach

ZSOiS SP Nr 10 w Zielonej Górze

SP Nr 2 w Świebodzinie

SP Nr 2 w Świebodzinie

Lubelskie

ZS nr 13 SP 58 w Lublinie /wygasająco SP 1 w Łukowie

SP Nr 3 w Białej Podlaskiej

SP Nr 2 w Łukowie

SP Nr 8 w Zamościu

SP Nr 2 w Kraśniku

SP Nr 11 w Puławach

Łódzkie

SP Nr 149 w Łodzi

SP Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

SP Nr 162 w Łodzi

SP Nr 4 w Wieluniu

SP Nr 2 w Piotrkowie Tryb. (ostatni rok)

SP 2 Piotrków Trybunalski

Mazowieckie

SP 23 w Płocku

SP 10 w Ostrołęce

SP 2 w Zielonce

SP 3 w Płocku

SP 2 w Radzyminie

SP 336 w Warszawie

Małopolskie

vacat

ZSP w Libuszy

SP 8 w Tarnowie

SP nr 8 w Tarnowie

SP 91 w Krakowie

SP 91 w Krakowie

Opolskie

PSSP 5 w Krapkowicach

PSP w Zawadzkiem

PSP 24 w Opolu

PSP 24 w Opolu

PSP 3 w Grodkowie

PSP 3 w Grodkowie

Podkarpackie

SP 2 w Jarosławiu

SP 8 w Mielcu

ZSP SP w Posadzie Górnej

SP w Przemyślu

SP w Cmolasie

SP w Cmolasie

Podlaskie

SP w Siemiatyczach

SP w Siemiatyczach

SP w Dąbrowie Białostockiej

SP w Dąbrowie Białostockiej

SP w Łomży

vacat

Pomorskie

SP w Baninie

SP w Tczewie

SP w Kwidzynie

ZSO 2 w Gdańsku

ZSO nr 2 w Gdański

ZSP 5 w Gdańsku

Śląskie

SP 13 w Żorach

SP 6 w Zawierciu

SP 21 w Chorzowie

SP 42 w Sosnowcu

ZSS SMS w Zabrzu

ZSS SMS w Zabrzu

Świętokrzyskie

SP w Końskich

SPM ZSO w Ostrowcu Św.

SP w Masłowie

SP 39 w Kielcach

SP 32 w Kielcach

SP 4 w Sandomierzu

Wielkopolskie

SP 12 w Gnieźnie

SP 10 w Poznaniu

ZSP w Dopiewie /wygasająco/,  SP nr 1 w Skórzewie im. Fryderyka Chopina

SP 9 w Ostrowie Wlkp.

SP 46 w Poznaniu

SP w Obornikach

Warmińsko-mazurskie

SP 9 w Elblągu wygasająco/Zespół Szkół Sportowych w Elblągu

SP 9 w Elblągu wygasająco/Zespół Szkół Sportowych w Elblągu

SP w Bartoszycach

SP 2 w Olsztynie

vacat

SP 1 w Morągu

Zachodniopomorskie

SP 23 w Szczecinie

SP w Gryfinie

SP 59 w Szczecinie

SP 59 w Szczecinie

SP 6 w Koszalinie/SP 7 w Koszalinie (wygasająco)

SP 18 w Koszalinie

Szkoły ponadpodstawowe OSPR

 

SZKOŁY OSPR 2017-2021

Szkoła ponadgimnazjalna – OSPR dziewcząt

Szkoła ponadgimnazjalna – OSPR chłopców

Gimnazja – OSPR dziewcząt

Gimnazja – OSPR chłopców

Szkoły podstawowe – OSPR dziewcząt

Szkoły podstawowe – OSPR chłopców

zmiany w organizacji OSPR

 

SZKOŁY OSPR 2017-2019

W dniach 24 kwietnia 2017 r., 16 maja 2017 r. i 28 sierpnia 2017 r. obyło się spotkanie Komisji Oceniającej OSPR, która postanowiła o nawiązaniu współpracy z samorządami reprezentującymi 16 szkół ponadgimnazjalnych z klasami sportowymi dziewcząt i 16 szkół ponadgimnazjalnych z klasami sportowymi chłopców. W ciągu  dwóch lat naukę w gimnazjachpodejmowali chłopcy i dziewczęta z drugiej i trzeciej klasy gimnazjów. Umożliwionabył im udział w Projekcie, aż do wygaśnięcia szkoły lub rozwiązania grupy szkoleniowej (np. na skutek: braku trenera z odpowiednimi kwalifikacjami, brak grupy szkoleniowej, trudności w organizacji zajęć sportowych). Komisja Oceniająca OSPR przyjęła aplikacje 42 szkół reprezentujących odziały żeńskie i 44 szkół reprezentujących odziały męskie. Ze względu na zmiany sytemu oświaty, w niektórych zespołach szkół odziały gimnazjalnewłączono do szkół podstawowych, a w przypadku odpowiednich warunków organizacyjnych młodzież dotąd objęta Projektem mogła kontynuować szkolenie w zakresie piłki ręcznej. Wnioski szkół w zakresie tych zmian przyjmowane były przez koordynatorów wojewódzkich OSPR. Liczba szkół podstawowych objętych projektem została zmniejszona, lecz liczba oddziałów w wytypowanych szkołach podstawowych została utrzymana na podobnym poziomie. Szkoleniem zostanie objęta młodzież od 4 klasy szkoły podstawowej do klasy 7 w 2017/18 roku szkolnym i rok później do klasy 8. Dotychczas tworzono wyłącznie oddziały na poziomie 6 klasy szkoły podstawowej, a potem również jednego oddziału w klasach młodszych i jednego w klasach starszych.